ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΤΡ
Εργαστηριακή Μονάδα Ελέγχων ΑΤΡ
Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου - Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
 
Συνεργασθέντες φορείς υλοποίησης του έργου:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας - Διευθύνσεις Τεχνολογίας Οχημάτων και Οδικής Ασφάλειας
...μία νέα πραγματικότητα και διάσταση για την εφαρμογή της ποιότητας στις υπό ψύξη μεταφορές ευπαθών τροφίμων, που αλλάζει τα ελληνικά δεδομένα για την αξιοπιστία και την ποιότητα των οχημάτων-ψυγείων στην χώρα...
Προϊστάμενοι: Καθ.Δρ.-Μηχ Εμ.Ρογδάκης, Δρ.-Μηχ. Κ. Χατζηδάκης
 
        
 
 English Version ΑΘΗΝΑ 2000 Επιμέλεια - σχεδίαση : Δρ.-Μηχ. Κ.Χατζηδάκης
Τεχνική υποστήριξη : Μηχ.Μηχ. Λ. Οικονόμου